Astrologit.Org - Artikkeli

Opi tähtitaivaan enteistä astrologian perusteet

Astrologista sanastoa:

  • astrologinen kartta = tähtikartta = syntymäkartta = horoskooppi
  • synastria = karttavertailu = parisuhdeanalyysi
  • planeettaohitukset = transiitit = elämäntilanne katsaus = ennuste = tulevaisuus

Astrologian historia

Astrologian käsitetään saaneen ensimmäisiä muotojaan Kaksoisvirranmaan varhaiskulttuureissa. Jo noin 2870 eKr. kuningas Argoksen ollessa hallitsijana papit tutkivat tähtitaivasta. He tekivät havaintojensa pohjalta ennusteita ja huomasivat planeettojen liikkeissä säännönmukaisia tapahtumia.

1400 - 1500-luvuilla astrologiaa käytettiin kohtalon ennustamiseen sekä erilaisille hankkeille sopivan ajankohdan etsimiseen. Hoviastrologeilla oli vaikuttava asema ja kirjapainotaidon kehityttyä ilmestyi myös kansanomaisia kalentereita.
Nykymuotoinen, tähtikarttaan pohjautuva astrologia kehittyi Englannissa 1600 - 1700-luvuilla. Amerikassa erilaiset 60-luvun vaihtoehtoliikkeet vauhdittivat astrologian käyttöönottoa. Syntyi ns. psykologinen astrologia. Ihmisen tähtikartta otettiin käyttöön terapeuttisena välineenä, jolla pystyttiin tutkimaan luonnetta ja kohtaloennustetta.

Astrologian vastainen ajattelu kasvaa samassa tahdissa astrologiaharrastuksen kanssa. Siksi haluan selvittää, mistä länsimaisessa astrologiassa on kyse.
Yleisin väärinkäsitys liittyy kiintotähdistöön, jolla on samankaltainen eläinrata kuin astrologiassa. Monet astronomit ovatkin saaneet siitä vauhtia astrologian vastaisiin artikkeleihin.
On kuitenkin kyse kahdesta eri asiasta. Astronomia on taivaankappaleiden ja tähtien tutkimista. Astrologia puolestaan tutkii elämää ja sen rytmejä suhteessa planeettojen liikkeeseen.

Astrologian perusteita

Astrologian avulla voidaan tehdä nopeasti luonnekuva ihmisestä, jonka syntymäpaikka ja -aika sekä kellon aika ovat tiedossa. Tähtikartta on apukeino, jolla kunkin ongelmat ja kohtalo ovat paremmin tunnistettavissa. Kartasta on hyötyä myös lahjojen, taipumusten ja ongelmien kuvailemisessa.

Astrologisen kartan avulla voimme oppia enemmän itsestämme. Miksi olemme toistuvasti tietynlaisissa tilanteissa, mitä teemaa käymme tiedostamatta läpi? Mitä pitää oppia, kohdata ja selvittää elämässämme?

Syntymäkartan avulla voi nähdä kunkin arkkityyppiset tilanteet ja odotukset. Usein asenne johonkin toimintatapaan on olemassa jo ennen varsinaista kokemusta.
Vaikean aspektin tietoinen toteutus helpottaa monesti tietyn elämänalueen alitajuisia ja ongelmallisia ilmiöitä. Oman asenteen ymmärtäminen auttaa näkemään, mistä on kysymys. Kukin voi muuttaa vain sen, minkä on ominut ja hyväksynyt itselleen.

Ajan laadun määrittäminen

Kunkin ihmisen mennyttä, nykyistä ja tulevaa elämäntilannetta voidaan tarkastella planeettojen sijainnin ja oman syntymäkartan avulla. Transiitiksi kutsutaan tapahtumaa, jolloin planeetta, aurinko tai kuu tekee kiertoradallaan tietynlaisen kulman (aspektin) syntymäkartalla oleviin taivaankappaleisiin tai kartan kulmiin. Planeettataulukosta näkee, missä merkissä kukin niistä on ja missä asteessa.

Joitakin planeettaohituksia pidetään hyvinä ja onnistumista tuottavina, toisia taas jarruttavina ja ongelmallisina.
Transiitit ilmoittavat tapahtumista ja ihmisessä tapahtuvista psykologisista muutoksista. Transiitit kuvaavat myös tiettyjä teemoja, oppiläksyjä ja suuntia, joita ihminen kohtaa tiettynä ajanjaksona.
Kaikki eivät koe transiittia samalla tavalla, vaan oman kartan osoittamilla teemoilla.

Astrologinen parisuhdeanalyysi

Kahden eri ihmisen karttavertailua kutsutaan synastriaksi. Sen avulla voi kartoittaa suhteen laadun ja siinä olevat painotukset. Rakkaussuhteessa sopiva ihminen voi laukaista vahvoja alitajuisiin toiveisiin ja odotuksiin perustuvia projektioita.

Esimerkiksi aurinkojen yhteensopivuus ilmoittaa, miten kahden ihmisen perusenergiat sointuvat toisiinsa. Yhteensopivuus ei kuitenkaan kerro kaikkea, sillä kartassa on paljon muitakin tekijöitä, jotka kertovat suhteen laadusta.

On syytä tarkastella molempien karttojen kuuta, Venusta ja Marsia ja sitä, miten ne projisoituvat toisiinsa. Myös niiden sijoittuminen kummankin osapuolen kartassa on tärkeää.

 - Tiina Kallio 2009 -