Astrologit.Org - Artikkeli

Kiinalaiset horoskoopit ja astrologia

Suomalaisille tutuksi tulleen länsimaisen horoskoopin rinnalla kiinnostusta herättää entistä enemmän myös itämaisiin uskomuksiin perustuva kiinalainen horoskooppi. Ehkä onkin aika siis laittaa myös tämä mielenkiintoinen aihe pähkinänkuoreen. Myöhemmin tulen avaamaan yksityiskohtaisesti osa-alueita erikseen.


Kiinalainen horoskooppi perustuu tietyn lyhyemmän ajanjakson sijasta pidempään, noin vuoden kestävään ajanjaksoon syntymävuosittain. Jokaisen merkin ajanjakso määritellään länsimaisen aurinkokalenterin sijasta kiinalaisella kuukalenterilla. Kiinalaisessa kuukalenterissa vuosi alkaa helmikuussa.

Tämä horoskooppimalli saattaa osasta ihmisistä tuntua selkeämmältä, kuin nousevia ja laskevia merkkejä vertaileva länsimainen horoskooppimme, koska sen mukaan ihmisen luonne rakentuu neljästä osasta: vuosieläimestä, kuukausieläimestä, päiväeläimestä ja tuntieläimestä. Kiinalaisesessa horoskoopissa henkilöä kuvataan siis tietyn eläimen ominaisuuksilla.  Näitä eläimiä on yhteensä 12, jotka ovat: rotta, härkä, tiikeri, jänis, lohikäärme, käärme, hevonen, vuohi, apina, kukko, koira ja sika.


Kiinalaisen astrologian neljä osaa

Kiinalaisessa horoskoopissa pidetään tärkeimpänä ja ihmistä eniten kuvaavana syntymäeläintä, syntymävuotta. Sen uskotaan kuvaavavan henkilön luonnetta ja hänen kohtaloaan kokonaisuudessaan. Syntymäeläimen myös uskotaan ratkaisevan täysin sen, miten henkilö asettuu suurempien kokonaisuuksien ja yhteiskunnan jäseneksi

Kuukausieläimen luonteenpiirteet taas ratkaisevat sen, millainen on henkilön asema hänen perhekunnassaan, suhteessaan vanhempiinsa, sisaruksiinsa ja jopa lapsiinsa. Kuueläintään tarkkailemalla henkilö voi löytää myös uralliset vahvuutensa.

Päiväeläin kertoo henkilön sisimmästä minästä, millainen hän on kotinsa ovien sulkeuduttua, omassa rauhassaan. Päiväeläimen ominaisuuksista voi myös hyvin ennakoida, millainen henkilö olisi puolisona. Tämä onkin ehkä siksi tärkeäkin tarkkailtava elementti kumppanin valinnassa.

Tuntieläin taas kuvaa henkilön sisintä, primitiivisiäkin tuntemuksia ja olemuksia, kuten esim seksuaalisuutta. Tuntieläimen ominaisuudet pysyvät yleensä salassa muilta, kuin henkilöltä itseltään.

Kiinalaisen astrologian kumppanuudet

Eri eläintyypit jaotellaan kiinalaisessa horoskoopissa myös erilaisiin eläinpareihin, niiden keskinäisen dynamiikan mukaan. Näiden mukaan on mahdollista ennakoida esimerkiksi parisuhteen tai työkumppanuuden toimivuus. Eläinpareilla punnitaan rakkautta, ystävyyttä, haitantekijöitä ja jopa vihollisia.

Kiinalaisen astrologian elementit

Jotta asia ei olisi liian yksinkertainen, lisätään listaan vielä yksi kiinalaiseen horoskooppiin vaikuttava osio, elementit. Länsimaisen astrologian tavoin henkilöt jaotellaan kiinalaisessakin horoskoopissa erilaisiin elementtiryhmiin, joita jäljessämainitussa onkin neljän sijasta viisi. Kiinalainen horoskooppioppi kutsuu näitä taivaallisen rungon elementeiksi. Elementti vaikuttaa eläinmerkin tarkempiin luonteenpiirteisiin.
Nämä viisi elementtiä ovat tuli, vesi, ilma, maa ja metalli.


Miten kiinalainen astrogia toimii?

Jotta omaa kiinalaista horoskooppiaan voi tulkita selkeästi ja loogisesti, on tärkeää omaksua ensin nämä perusopit. Tulkitseminen itsessään lienee kenties helpointa käyttämällä hyväksi esimerkiksi netistä löytyviä neljän pilarin laskureita. Erityisen tärkeää on myös muuttaa oma syntymäaika horoskoopin vaatimaan muotoon, koska kiinalaisessa ajanlaskussa aikamääreet ovat hyvin erilaisia. Osa-alueiden yhteensovittaminen on mielenkiintoista ja avaavaa työtä, joka voi antaa avaimia meille jokapäiväiseen elämäämme.